Expertise-abonnement

Een expertise-abonnement biedt scholen naast groepspassen, waarmee leerlingen en leerkrachten zelf materialen kunnen komen lenen bij de bibliotheek, specifieke expertise van een lees/mediacoach. Een lees/mediacoach is een soort ‘vakleerkracht lezen’ die een vastgesteld aantal uren projecten en activiteiten verzorgt om leesplezier en leesmotivatie van de leerlingen te vergroten.

De focus ligt op het stimuleren van vrij lezen, omdat dit een bewezen positief effect heeft op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. De school kiest activiteiten en projecten uit die passen bij hun wensen en leerdoelen. De lees/mediacoach helpt bij het maken van een goede keuze.

Elementen van het expertise-abonnement zijn:

  • Lees/mediacoach

Elke school krijgt een ‘eigen’ lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom. Op basis van de wensen van de school plant de lees/mediacoach per jaar gemiddeld twee projecten of activiteiten voor alle groepen. Hij/zij zorgt voor het vervoer van de materialen, voert zelfstandig leesbevorderende activiteiten uit en geeft advies over het saneren en aanschaffen van boeken voor de eigen collectie van de school. De lees/mediacoach is een vast aantal uren per jaar beschikbaar, afhankelijk van het aantal leerlingen van de school.

  • Groepspassen

Elke groep krijgt een groepspas, waarmee leerkrachten en leerlingen zelf materialen kunnen komen lenen bij de bibliotheek. Er kunnen maximaal 40 materialen per pas geleend worden en er wordt geen te-laat-geld in rekening gebracht bij te laat inleveren. De groepspas blijft ieder schooljaar bruikbaar, tenzij het abonnement is opgezegd. Als er in de loop van het schooljaar een nieuwe groep bij komt, maakt de bibliotheek een extra pas aan.

Expertise-abonnement

  • Samenwerkingsovereenkomst tussen school en lees/mediacoach (bibliotheek).
  • Een vastgesteld aantal uren expertise van een lees/mediacoach.
  • Gericht op verbeteren van lezen, taal, informatie- en mediavaardigheid van leerlingen.
  • Jaarlijks lees/mediaplan met activiteiten op basis van wensen en leerbehoeften van de school.
  • Vervoer van materialen van en naar school.
  • Een eigen pas per groep, waarop 40 materialen geleend kunnen worden en geen te-laat-geld in rekening wordt gebracht bij te laat inleveren.

Wat kan een lees/mediacoach voor jullie school doen?

Voor leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs kan een lees/mediacoach lessen verzorgen, materialen zoeken, boeken introduceren en advies op maat geven. Als een school een samenwerkingsovereenkomst met de bibliotheek afsluit (de Bibliotheek op school of een expertise-abonnement), bespreekt de lees/mediacoach, bij voorkeur met het hele team, wat de wensen, doelstellingen en ervaringen van de school zijn op het gebied van leesplezier en leesmotivatie.

De lees/mediacoach maakt op basis van deze inventarisatie een schoolspecifiek jaarplan waarin de activiteiten en projecten staan opgenomen die gedurende het schooljaar zullen worden uitgevoerd.

Bekijk hier het actuele overzicht van onze projecten en activiteiten