Over ons

Lid of geen lid... De Bibliotheek is de plek waar je vindt wat je zoekt: het mooiste boek, een goed verhaal, het antwoord op jouw vraag, belangrijke informatie, een bijzondere ontmoeting of een stille werkplek. De Bibliotheek is een fijne plek voor íedereen. Je bent van harte WELKOM bij onze vestigingen in Oosterbeek, Renkum, Doorwerth, Dieren, Velp en Rheden.

Stichting de Zoomerij bibliotheek x cultuur is gevestigd in Dieren. 

 

 

Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ samen verder als de Zoomerij

Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ gaan samen

De Zoomerij is ontstaan vanuit de Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ. In juli 2022 fuseerden beide organisaties op bestuurlijk niveau. Op 1 januari 2024 is ook de juridische fusie gerealiseerd en gaan we verder als één organisatie. De bundeling van kennis en expertise biedt ons de mogelijkheid om nieuwe ambities te formuleren, onze dienstverlening te verbreden en ons bereik te vergroten. We kunnen meer betekenen voor de circa 77.000 inwoners van ons werkgebied, de Veluwezoom. Onze locaties (6 bibliotheken en 1 openluchttheater) bevinden zich in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Renkum. Per maand ontvangen onze locaties samen ongeveer 25.000 bezoekers; bijna een kwart van de inwoners van ons werkgebied is lid van onze organisatie.

Ruimte van en voor iedereen

De Zoomerij inspireert jong en oud met verhalen, kunst, cultuur en waardevolle ontmoetingen en draagt eraan bij dat iedereen volwaardig kan meedoen aan onze samenleving. We stimuleren mensen om hun lees-, schrijf-, reken-, en digitale vaardigheden te verbeteren en zorgen ervoor dat meer mensen toegang krijgen tot, en kunnen deelnemen aan, een rijk cultureel aanbod in hun eigen leefomgeving. We werken samen aan beleven met betekenis.
De Zoomerij geeft mensen – letterlijk en figuurlijk – de ruimte. Onze locaties bieden – letterlijk – ruimte om er ‘gewoon’ te zijn, er te ontspannen en/of deel te nemen aan activiteiten. Figuurlijk bieden we ruimte binnen onze collectie (de boeken, tijdschriften e-books, luisterboeken, etc.), activiteiten en programma’s. Zij kunnen inspireren, prikkelen, schuren, aanzetten tot reflectie of ontwikkeling. Bij ons kun je ontdekken wie je bent en/of worden wie je wilt zijn.
Onze dienstverlening is laagdrempelig, persoonlijk en dichtbij. Vanuit onze eigen locaties, maar ook op scholen, dorpen, wijken en buurten en zelfs bij mensen thuis, verbinden we ons met inwoners en partners.

Beleidsplan de Zoomerij

Meerjarenbeleidsplan de Zoomerij 2024-2027

De komende jaren willen we meer mensen betrekken bij onze organisatie, ook mensen die we nu nog niet (voldoende) bereiken, door met inwoners en partners samen te werken. Daardoor worden we steeds meer een plek voor iedereen en draagt de Zoomerij optimaal bij aan gedeelde ambities en aan maatschappelijke opgaven van de gemeenten in ons werkgebied.

Het eerste meerjarenbeleidsplan van de Zoomerij, voor de periode 2024-2027, geeft richting aan onze ambities en de groei die we willen doormaken. 

Download het meerjarenbeleidsplan van de Zoomerij 2024-2027


Jaarverslag

naar Jaarverslag 2022

Op deze website vind je een overzicht van de uiteenlopende activiteiten die de Bibliotheek Veluwezoom ontplooit. Ook in onze jaarverslagen vind je een overzicht van de werkzaamheden van de Bibliotheek Veluwezoom, en een financiële verantwoording.

Bekijk het Jaarverslag 2022

Bekijk het Jaarverslag 2021.

Bekijk het Jaarverslag 2020.

Bekijk het Jaarverslag 2019.

Bekijk het Jaarverslag 2018.


Gedragsregels

De Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ hechten veel waarde aan een prettige, veilige en gezonde werkomgeving. Uitgangspunt is dat het handelen van medewerkers van de Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ nooit schade mag toebrengen aan collega’s, het imago van de organisatie of het werkklimaat binnen de organisatie. Dit houdt onder andere in dat er binnen de organisatie op een collegiale, respectvolle en integere wijze wordt omgegaan met elkaar en met de door de organisatie beschikbaar gestelde middelen en materialen.

Lees hier onze gedragsregels

Werken bij de Zoomerij

Als je op zoek bent naar een uitdagende en afwisselende baan, dan is werken in de bibliotheek beslist iets voor jou! Je werkt voor een boeiende en sterk veranderende organisatie waar samenwerking, innovatie en resultaatgerichtheid centraal staan. Er is een breed aanbod aan functies, kijk naar de mogelijkheden op www.bibliotheekveluwezoom.nl/vacatures.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • De heer P. van Roosmalen (voorzitter)
  • De heer F. van Aggelen
  • Mevrouw L. Das
  • De heer R. Hulstein
  • De heer M. Mookhoek

Directie en contact

Dhr. Doeko Pinxt (directeur-bestuurder), Ericaplein 5, 6951 CP Dieren - Tel. 0313 - 41 97 61

Stichting Bibliotheek Veluwezoom

De Stichting Bibliotheek Veluwezoom staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 815630050 (RSIN). Activiteiten: Openbare bibliotheken. Alle medewerkers worden ingeschaald volgens de cao voor de Openbare Bibliotheken. De Bibliotheek Veluwezoom maakt jaarlijks een financieel verslag dat door een accountant wordt gecontroleerd.  

Het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel is: 09160352.

ANBI / doneren aan de bibliotheek

De Bibliotheek Veluwezoom is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Bibliotheek Veluwezoom zijn daarmee aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Doneren aan de bibliotheek 
De bibliotheek is een bijzondere plek die het waard is om te steunen. Kinderen zijn tot hun 18e gratis lid van de bibliotheek. Door te doneren help je mee deze waardevolle voorziening toegankelijk te houden voor iedereen. Je draagt bij aan het maatschappelijk belang van de bibliotheek, zeker nu de gemeentelijke subsidies onder druk staan.

Elke donatie is meer dan welkom!

Een donatie - van welk bedrag dan ook - kan overgemaakt worden aan: Stichting de Zoomerij, Dieren NL78 RABO 0355 0203 00 onder vermelding van: Gift