Eerste stap gezet naar fusie met Cultuurbedrijf RIQQ

Gepubliceerd op: 2 december 2021 13:47

De Bibliotheek Veluwezoom gaat het komende jaar nauwer samenwerken met Cultuurbedrijf RIQQ, als opmaat naar een fusie. Een belangrijke reden voor de samenwerking is dat de vraag naar kunst en cultuur als bijdrage aan maatschappelijke thema’s toeneemt voor beide organisaties. De ambitie van de fusie is om krachten te bundelen en daarmee de kwaliteit en impact van kunst en cultuur in onze regio te versterken.

Sinds 2019 zijn wij samen met RIQQ gehuisvest in De Bundel in Dieren. Hoewel dit ‘samenwonen’ de onderlinge contacten heeft vergemakkelijkt en er al vormen van samenwerking zijn ontstaan, verwachten we dat het samengaan voor onze Bibliotheek, voor RIQQ én voor inwoners van Rheden en Rozendaal echt een verschil kan maken.

De gemeente Renkum blijft de culturele taken voorlopig zelf organiseren. Uiteraard blijven wij ook voor deze gemeente werken.

Kansen

De opdrachten aan RIQQ en de Bibliotheek zijn voor een groot deel complementair aan elkaar. Bij een samenwerking zoeken we juist daar inhoudelijk meer aansluiting. Bijvoorbeeld, bij de waarde van kunst en cultuur in het sociaal domein. Daarnaast liggen er kansen in een gezamenlijk cursusaanbod en programmering, bij het aansluiten bij elkaars bestaande   aanbod en het ontwikkelen van nieuw gezamenlijk aanbod.

Overeenkomsten

Voor zowel RIQQ als voor ons geldt dat het faciliteren en stimuleren van zelfontwikkeling en (maatschappelijke) participatie van inwoners belangrijke elementen zijn in onze missies. Die krijgen vorm door het uitnodigen van inwoners en maatschappelijke partners om verbindingen aan te gaan om zichzelf, en daarmee ook de gemeenschap te versterken en te   verrijken. Vanuit deze gedeelde basis gaan wij nu samenwerken.

Advies door Rijnbrink

Rijnbrink begeleidde en adviseerde ons de afgelopen tijd in de verkenning van de samenwerking. Maandag 29 november maakten beide besturen hun akkoord kenbaar.

Volgende stappen

Het vormen van een personele unie van bestuur is een opstap naar een - op termijn - volledige juridische fusie. Op deze manier kunnen we samen met alle betrokkenen op verkenning om tot een organisatie te komen die recht doet aan de opdracht van en voor de samenleving: het zijn van een organisatie die kennis en ervaringen deelt en die inspireert. Voor uitwisseling en vanuit vertrouwen. Een plek voor verwondering en expressie. Een plek waar jouw wereld groter en mooier wordt en waar gelijkwaardigheid groeit.