Gemeenten Rozendaal en Rheden versterken samen de Bibliotheek Velp

Gepubliceerd op: 19 september 2023 13:34

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in totaal € 176.000 toegezegd om de bibliotheek in Velp te versterken. De bibliotheek krijgt dit geld omdat de gemeente Rozendaal niet over een bibliotheek beschikt en Velp die rol vervult. Met dit geld kan de vestiging in Velp onder meer de openingstijden verruimen en investeren in collectie en activiteiten. Hierdoor is het voor inwoners van Rozendaal en Velp mogelijk meer gebruik te maken van de bibliotheek met al haar faciliteiten.

Het geld komt uit de regeling ‘Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024’. Gemeenten kunnen daarmee een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de oprichting van nieuwe bibliotheken en voor het verbeteren van bestaande bibliotheken.

Komt als geroepen

Doeko Pinxt, directeur van Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ reageert enthousiast op het nieuws: “Dit komt als geroepen. We zien dat steeds meer inwoners de weg weten te vinden naar de bibliotheek in Velp. Zowel voor het lenen van boeken, het lezen van een krantje, ontmoeting, exposities, maar ook voor vragen over bijvoorbeeld DigiD of toeslagen van de overheid. De afgelopen tien jaar is er helaas veel bezuinigd op bibliotheken in heel Nederland. Met deze financiële impuls kunnen we de komende jaren mensen nog beter van dienst zijn en investeringen doen, die ook echt nodig zijn.”

Ontmoeting en debat

Wethouder Tineke van der Pas (Rozendaal) is ook erg blij: “Bibliotheken zijn ongelooflijk belangrijk om leesplezier te bevorderen en als plek voor ontwikkeling en verdieping. Ook zorgt de bibliotheek ervoor dat mensen met kunst en cultuur in aanraking komen. Ik vind dat van wezenlijk belang”. De middelen geven, naast verruiming van de openingstijden, ook mogelijkheden om programma’s rondom ‘ontmoeting en debat’ te organiseren, onder meer in Openluchttheater De Pinkenberg. Wethouder Ronald ter Hoeven (Rheden) vult aan: “Bibliotheken zijn een plek voor iedereen, van jong tot oud. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen bij de bibliotheek terecht en ondersteuning krijgen, maar het is ook een plek waar je een spannend boek leent, voor je eigen ontspanning.”

Wettelijke zorgplicht

Vanaf 2025 komt er een wettelijke zorgplicht voor gemeenten en provincies voor bibliotheken. Deze zorgplicht houdt in dat gemeenten de aanwezigheid van en toegang tot de bibliotheek wettelijk moeten waarborgen. Door gezamenlijk op te trekken met de gemeente Rheden en de gezamenlijke vestiging in Velp te versterken, is de verwachting dat de gemeente Rozendaal straks aan haar zorgplicht voldoet. De openingstijden van de bibliotheek in Velp worden in 2024 verruimd. De exacte datum moet nog bepaald worden.