Mooie resultaten in 2022 voor onze bibliotheek

Gepubliceerd op: 27 juni 2023 14:00

voorzijde van het Jaarverslag 2022 van de Bibliotheek Veluwezoom

Wij hebben onlangs ons Jaarverslag 2022 gepubliceerd. We zijn blij om te melden dat onze aantallen leden, uitleningen en bezoekers weer toenemen. Daarnaast zijn we op scholen actief om leesplezier te vergroten en zien we jullie steeds vaker in de bibliotheek om digitale vaardigheden te verbeteren, een taalcursus te volgen, van cultuur te genieten, te studeren, boeken te lenen of om gewoon even lekker te genieten van een krantje en een kop koffie.

In 2022 steeg het aantal leden van de Bibliotheek Veluwezoom met 2%. De grootste toename is te zien bij de Bibliotheek Velp, die in 2021 terugverhuisde naar Den Heuvel, dichter bij het centrum van Velp en dichter bij Rozendaal. De toename van het aantal leden is daar 7%, van het aantal bezoekers 78% en van de uitleningen 20%.

In 2022 nam het aantal uitleningen toe met 19%. De (landelijk) hernieuwde belangstelling voor luisterboeken is ook bij ons terug te zien (+13%). Gemiddeld nam het aantal bezoekers in 2022 toe met 41%. Gaandeweg het jaar kwamen de bezoekers in de vestigingen en – met name – ook bij activiteiten, terug.

Essentiële functie

Eind 2022 omschreef staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu bibliotheken als ‘de meest laagdrempelige, algemene publieke cultuurvoorzieningen die door alle bevolkingsgroepen worden bezocht, ongeacht leeftijd, inkomen, opleiding of sociale klasse’. Ze onderschrijft de essentiële functie die bibliotheken hebben in onze samenleving en roept op om bibliotheken, na jaren van bezuinigingen, te versterken. Uslu stelt daar vanaf 2025 structureel extra financiering voor beschikbaar. Een golf van blijdschap ging door de bibliotheekwereld én bij ons natuurlijk ook.

Doeko Pinxt, onze directeur, zegt hier het volgende over: “Bibliotheken hebben het zwaar door zowel jarenlange bezuinigingen als door de recent sterk stijgende kosten. Om onze essentiële maatschappelijke functie te blijven vervullen, is het noodzakelijk om te investeren in bibliotheken. Het is nog geen 2025, maar het besluit van de staatssecretaris komt als geroepen. Dat geldt ook voor het signaal vanuit de provincie Gelderland. De provincie geeft aan dat ze samen met de bibliotheken en de gemeenten de positie van de bibliotheken in Gelderland wil blijven versterken.”

Ontwikkelingen

Wij werken al jaren samen met het basisonderwijs en de kinderopvang om kinderen en jongeren te stimuleren om meer te lezen en ze te leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. In 2022 werkten wij ook samen met het voortgezet onderwijs en werd de eerste schoolbibliotheek op het vmbo geopend. Op het Aeres VMBO Velp ontstond een schoolbibliotheek met rond de 1.000 titels, die inmiddels veelvuldig gebruikt wordt door de leerlingen.

Fusie
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat wij in 2022 bestuurlijk gefuseerd zijn met Cultuurbedrijf RIQQ. Hierdoor werken we steeds meer samen. Zo komen taal, kunst, cultuur en educatie onder één dak. Vanuit onze zes bibliotheeklocaties en een openluchttheater gaan activiteiten rondom ontmoeting en debat, maar ook kennismaken met kunst en cultuur een grotere rol spelen. Onze locaties gaan meer en meer fungeren als huiskamers van de samenleving en als toegangspoort tot informatie, kennis en cultuur voor inwoners van de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal. Vanaf 2024 zullen wij ook juridisch gefuseerd zijn en onder één naam verder gaan.

Bekijk ons jaarverslag!