Taalhuis Veluwezoom heeft kwaliteit op orde

Gepubliceerd op: 28 mei 2024 11:35

Taalhuis Veluwezoom heeft een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen. Taalhuis Veluwezoom scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid.

Positief maatschappelijk effect

Het taalhuis is erg blij met de uitslag. Marleen Hulst, coördinator van Taalhuis Veluwezoom: “Deze certificering is een bevestiging dat de samenwerking tussen de lokale partners goed op orde is. We werken samen aan het versterken van de taal-, reken- en digitale vaardigheden van inwoners. We doen dit met de gemeente Renkum, de Zoomerij (de Zoomerij is nieuwe naam van de Bibliotheek Veluwezoom), ROC RijnIJssel, welzijnsorganisatie Renkum voor Elkaar, Vluchtelingenwerk en stichting Lezen en Schrijven.” De auditor van CBCT zegt: “Alles in het Taalhuis is er op gericht mensen verder te helpen in hun ontwikkeling, zodat zij een positieve rol in de maatschappij kunnen vervullen en zich daar prettig bij voelen, en de ambities van Taalhuis Veluwezoom zijn hoog.”

Wethouder Marinka Mulder van de gemeente Renkum was op bezoek bij de taalgroep ‘Nederlands lezen en schrijven met Succes!’ in de Zoomerij Oosterbeek: “Ik ben onder de indruk van de motivatie van de taalleerders. Ze vertellen dat ze door het leren van de taal meer vrijheid en zelfvertrouwen hebben gekregen.” Christina, deelnemer van deze taalgroep: “We mogen in alle rust leren en ook fouten maken.”
Op de vraag van de wethouder hoe mensen het Taalhuis hebben gevonden, blijkt dat dat vaak van toeval afhangt. Wethouder Mulder pleit voor meer bekendheid voor het Taalhuis Veluwezoom en alle activiteiten die zij organiseren.

Regierol

De gemeente heeft vanuit zijn regierol samen met de partners van het Taalhuis het Meerjarenplan laaggeletterdheid 2024 – 2026 opgesteld. Belangrijke doelen hierin zijn het bereiken van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en het trainen van gemeentelijke consulenten in het herkennen van laaggeletterdheid.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.